IEKĀRTAS UN TO SPECIFIKĀCIJAS

 1. Sacensību grīda

Visi vingrinājumi obligāti tiek izpildīti uz sacensību paaugstinājuma kā minimums 2.46m x 2.46m.

Grīdas virsmai jābūt izturīgai, neslīdošai un pilnīgi plakanai tanī daļā kur notiek sacensību vingrinājumu izpilde. Grīdas virsma var būt pārklāta ar gumijas segumu vai cita līdzīga materiāla pārklājumu. Sacensību vingrinājuma izpildes laikā uz grīdas ir aizliegts atrasties nepiederošām personām izņemot sportistu un asistentus, kuri ir paredzēti asistēšanai pietupienos vai guļus spiešanā, trīs tiesnešiem un citām oficiālām personām ja to klātbūtne ir nepieciešama. Jebkuras darbības, stieņa pārvietošanu, tīrīšanu veic tikai augstāk minētās personas.

 1. Stieņi un diski

Visās sacensībās, kuras tiek organizētas pēc WPC normatīvajiem aktiem tie atļauts izmantot stieņus, kuriem diski ir uzmaucami. Tikai tie stieņi un diski, kuri atbilst WPC specifikācijai var tikt izmantoti visiem vingrinājumiem visu sacensību laikā. Ja sacensību laikā tiek izmantoti stieņi un diski, kuri neatbilst specifikācijām, sacensību laikā uzstādītie rekordi netiek oficiāli reģistrēti.

Atļauts izmantot dažādus stieņus dažādu vingrinājumu izpildei ievērojot WPC reglamentu.

SPECIFIKĀCIJAS

A)     Stienim ir jābūt taisnam, kā arī stieņa rievotai daļai ir jābūt kvalitatīvi iegrieztai vai iesistai. Stienim ir jāatbilst sekojošiem izmēriem:

 1. Stieņa garums nedrīkst pārsniegt 2.2 m, izņemot specializēto pietupienu stieni.
 2. Attālums starp stieņa ieliktņiem nedrīkst pārsniegt 1.32 m un nedrīkst būt mazāks

par 1.31 m.

 1. Stieņa diametrs nedrīkst pārsniegt 29 mm un nedrīkst būt mazāks par 28 mm, izņemot specializēto pietupienu stieni.
 2. Stieņa svaram ar atslēgām jāatbilst tieši 25 kg, specializētajam pietupienu stienim kopā ar atslēgām jāatbilst 30 kg.
 3. Stieņa ieliktņa diametrs nedrīkst pārsniegt 52 mm, un nedrīkst būt mazāks par 49.5 mm.
 4. Uz stieņa ir jābūt apļveida iegriezumiem starp kuriem ir jābūt precīzi 81 cm.
 5. Specializētā pietupienu stieņa diametrs nedrīkst pārsniegt 32 mm, stieņa ieliktņu garums nedrīkst pārsniegt 508 mm, attālums starp stieņa ieliktņiem nedrīkst pārsniegt 1434 mm, kopējais stieņa garums nedrīkst pārsniegt 2400 mm.

B)      Diskiem ir jāatbilst sekojošām prasībām:

 1. Starpība starp diska marķējumu un faktisko svaru nedrīkst pārsniegt 0.25%.
 2. Diska cauruma diametram jāatbilst stieņa ieliktņa diametram, lai tiktu izslēgta disku brīvkustība uz stieņa.
 3. Ir jāizmanto sekojoša svara diski 1.25 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10kg, 20 kg, 25kg, 45kg 50 kg. Rekordu sasniegšanai tiek pieļauta sekojošu disku izmantošana 0.5 kg, 0.25 kg.
 4. Sacensībās atļauts izmantot diskus, kuru svars summā nav mazāks par 0.5 kg attiecībā pret iepriekšējo rekordu.
 5. Visiem diskiem ir jābūt skaidri redzamam marķējumam un uz stieņa tie ir jāuzliek sekojošā secībā, (vispirms smagākais un augošā secībā uz mazāko).
 6. Pirmo smagāko disku uz stieņa uzliek ar ārējo pusi uz iekšu, pārējos liek uz stieņa ar ārējo pusi uz āru.
 7. Smagāko disku diametrs nedrīkst pārsniegt 45 cm.
 8. Vēlams lai diski atbilstu sekojošām krāsām (10 kg jebkuras krāsas, 15 kg dzelteni, 20 kg zili, 25 kg sarkani, 45 kg zeltīti, 50 kg zaļi).

C)      Atslēgas

 1. Sacensību laikā atslēgas ir jāizmanto obligāti
 2. Atslēgu svars ir noteikts 2.5 kg, izņemot specializētā pietupienu stieņa atslēgas, ja tās speciāli pieskaņotas speciālajam pietupienu stienim, šīs atslēgas var izmantot tikai šim stienim.

3, Pietupienu statīvs

A)     Pietupienu statīva konstrukcijai ir jābūt izturīgai un stabilai. Statīva konstrukcijai ir jābūt tādai lai netraucētu sportistam un asistentiem. Statīvs var būt no veselas konstrukcijas vai no diviem atsevišķiem statīviem, kuri ir paredzēti stieņa noturēšanai horizontālā stāvoklī.

B)      Pietupiena statīva konstrukcijai ir jābūt tā izveidotai lai maksimāli to varētu pieregulēt sportista augumam.

C)      Statīva augstuma regulēšanas solis nedrīkst pārsniegt 5 cm.

D)     Visi hidrauliskie statīvi ir jāaprīko ar augstuma fiksācijas drošības tapām.

E)      Visos nacionālajos čempionātos un starptautiskajās sacensībās ir jāizmanto hidrauliskais statīvs MONOLIFTS.

4, Guļus spiešanas sols

Guļus spiešanas sola konstrukcijai ir jābūt izturīgai un maksimāli stabilai kā arī jāatbilst sekojošām specifikācijām:

A)     Sola garums nedrīkst būt mazāks par 1.22 m. Solam ir jābūt gludam un ir jābūt perfekti horizontālam.

B)      Sola platums nedrīkst būt mazāks par 29 cm un lielāks par 32 cm.

C)      Sola augstums nedrīkst būt zemāks par 42 cm un augstāks par 45 cm. Augstums tiek mērīt no grīdas līdz sola mīkstā seguma augšējai malai. Mīkstais segums nedrīkst būt izstiepts vai piespiests, tam ir jābūt dabīgajā stāvoklī.

D)     Sola regulējamo statīvu minimālajam augstumam ir jābūt 82 cm, maksimālajam augstumam 100 cm. Šis augstums tiek izmērīt no grīdas līdz stienim, kurš atrodas uz statīva.

E)      Minimālais attālums starp statīviem nedrīkst būt mazāks par 1.10 cm.

5, Gaismas signalizācija.

Lai visiem būtu uzskatāmi tiesnešu lēmumi sacensībās ir jābūt uzstādītai tiesāšanas gaismas iekārtai. Katram tiesnesim ir iespēja nospiest sarkanas vai baltas gaismas indikatoru, kuri atbilst NEIESKAITĪTS, sarkans (no lift), IESKAITĪTS, balts (good lift). Signāliem ir jābūt saslēgtiem tādā vaidā lai tie ieslēgtos vienlaicīgi kad tiesneši tos aktivizē. Atsevišķa ieslēgšana ir aizliegta. Gaismas signāliem ir jābūt novietotiem vienā rindā un tiem ir jāatbilst tiesnešu izvietojumam. Drošības nolūkos katram tiesnesim ir jābūt sarkanam un baltam karodziņam ar kuru signalizēt savu lēmumu. Izņēmuma gadījumā tiek pieļauta tiesnešu lēmuma signalizēšana ar uz augšu vai uz leju pavērstu īkšķi.

6, Drošības tehnika

A)     Gadījumos ja stienis vai sols ir nosmērēts ar asinīm vai cita veida substanci tas nekavējoties jānotīra ar 50% ūdeņraža pārskābi, pēc kā iz jānoslauka pilnīgi sauss.

B)      Ja sportists ir nosmērējies ar asinīm vai citu substanci, nekavējoties ir jāapstrādā ievainojuma vieta vai jānotīra nosmērētā vieta, lai izslēgtu tālāku stieņa nosmērēšanu ar asinīm vai citu substanci.

KOPĒJIE NOTEIKUMI

 1. WPC atzīst sekojošus vingrinājumus, kuri ir jāizpilda sekojošā nemainīgā secībā visās sacensībās, kuras tiek organizētas pamatojoties uz WPC noteikumiem.

A)     Pietupieni ar stieni uz pleciem

B)      Stieņa spiešana guļus

C)      Stieņa vilce

= kopējā summa

Lielākais piegājiena rezultāts tiks saskaitīts summā. Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kurš ir savācis lielāko summu.

 1. Pēc WPC noteikumiem rīkotajās sacensībās uz stieņa uzliktā svara vienība ir mērāmas kilogramos.
 2. WPC saviem biedriem un nacionālajām izlasēm rīko sekojošas starptautiskas sacensības:
 • WPC Pasaules čempionāts powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus visām vecuma grupām un svara kategorijām vīriešiem un sievietēm.
 • WPC Pasaules kauss powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus visās vecuma grupās un svara kategorijā vīrieši un sievietes.
 • WPC Eiropas čempionāts powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus visās vecuma grupās un svara kategorijā vīriešiem un sievietēm.
 • WPC Eiropas kauss powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus visās vecuma grupās un svara kategorijās vīriešiem un sievietēm.
 • WPC Eirāzijas čempionāts powerliftingā un svara stieņa spiešanā guļus visās vecuma grupās un svara kategorijās vīriešiem un sievietēm.

WPC atzīst visus nacionālos oficiālo pārstāvju vai federāciju rīkotos turnīrus, kuros tiek ievēroti WPC normatīvie akti un noteikumi.

 1. WPC atzīst un reģistrē Pasaules un Eiropas rekordus kilogramos atsevišķos vingrinājumos sekojošās vecuma grupās un svara kategorijās.

Vecuma grupas:

Vīriešiem un sievietēm kopējās vecuma grupas

No 13 gadiem līdz 15 gadiem ieskaitot – Jaunieši

No 16 gadiem līdz 17 gadiem ieskaitot – Jaunieši

No 18 gadiem līdz 19 gadiem ieskaitot – Jaunieši

No 20 gadiem līdz 23 gadiem ieskaitot – Juniori

No 24 gadiem līdz 39 gadiem ieskaitot – Open

No 40 gadiem līdz 44 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 45 gadiem līdz 49 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 50 gadiem līdz 54 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 55 gadiem līdz 59 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 60 gadiem līdz 64 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 65 gadiem līdz 69 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 70 gadiem līdz 74 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 75 gadiem līdz 79 gadiem ieskaitot – Veterāni

No 80 gadiem un vecāki – Veterāni

No 33 gadiem līdz 39 gadiem ieskaitot – Submasteri

(tiek uzskaitīti tikai rekordi, atsevišķi neapbalvo un atsevišķi nestartē)

Startēt var sportists, kurš sacensību dienā ir sasniedzis 13 gadi vecumu, dienā kad sportistam paliek 20 gadi sportists ir sasniedzis Juniora vecumu un  nav tiesīgs startēt Jauniešu vecuma grupā. Sasniedzot 24 gadi vecumu sportists pāriet Open vecuma grupā un nav tiesīgs startēt Junioru vecuma grupā

Sportisti vienlaicīgi drīkst startēt Open vecuma grupā un savā atbilstošajā vecuma grupā,

Piemēram, Jaunietis startē savā vecuma grupā un Open.

Kā arī ir atļauts vienās sacensībās startēt gan powerliftingā gan svara stieņa spiešanā guļus.

SVARA KATEGORIJAS

Vīrieši

52.0 kg – līdz 52.0 kg

56.0 kg – no 52.0 kg līdz 56.0 kg

60.0 kg – no 56.0 kg līdz 60.0 kg

67.5 kg – no 60.01 kg līdz 67.5 kg

75.0 kg – no 67.51 līdz 75.0 kg

82.5 kg – no 75.01 līdz 82.5 kg

90.0 kg – no 82.51 līdz 90.0 kg

100.0 kg – no 90.01 līdz 100.0 kg

110.0 kg – no 100.01 kg līdz 110.0 kg

125.0 kg – no 110.01 kg līdz 125.0 kg

140.0 kg – no 125.01 kg līdz 140.0 kg

+140.0 kg – no 140.01 kg un vairāk.

Sievietes

44.0 kg – līdz 44.0 kg

48.0 kg – no 44.01 līdz 48.0 kg

52.0 kg – no 48.01 kg līdz 52.0 kg

56.0 kg – no 52.01 kg līdz 56.0 kg

60.0 kg – no 56.01 kg līdz 60.0 kg

67.5 kg – no 60.01 kg līdz 67.5 kg

75.0 kg – no 67.51 kg līdz 75.0 kg

82.5 kg – no 75.01 kg līdz 82.5 kg

90.0 kg – no 82.51 kg līdz 90.0 kg

+90 kg – no 90.01 kg un vairāk.

 1. Tekošā kalendārā gada laikā Nacionālās izlases WPC sacensībām ir tiesīgas sacensībām pieteikt neierobežotu sportistu skaitu dažādās svara kategorijās. WPC oficiālie nacionālo komandu pārstāvji ir tiesīgi noteikt kvalifikācijas normatīvus dalībniekiem startiem starptautiskajos turnīros.
 2. Vis sportisti, kuri vēlas startēt starptautiskajos turnīros ir laicīgi, bet ne vēlāk kā 21 dienu pirms sacensību sākuma jāpiesaka WPC ģenerālsekretāram un WPC turnīra organizatoriem.
 3. Pasaules čempionātu punktu uzskaites sistēma ir sekojoša 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, par pirmajām 10 vietām jebkurā svara kategorijā un vecuma grupā. Citos starptautiskajos turnīros punktu skaitīšanas sistēmu nosaka žūrija un Orgkomiteja.
 4. Pasaules čempionātos ieskaitē iet tikai 6 izlases labākie sportisti. Šie sportisti tiek noteikti sacensību beigās. Katrai izlasei ieskaitē atļauts ieskaitīt ne vairāk kā trīs sportistus no vienas valsts vienā kategorijā. Vienā kategorijā no vienas nacionālās izlases atļauts startēt ne vairāk kā trijiem sportistiem.
 5. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka dodas tai komandai, kurai ir vairāk pirmo vietu sešu labāko atlētu vidū. Ja ir vienāds punktu skaits un pirmo vietu skaits tad tiek ņemtas vērā otrās vietas utt.
 6. Visās sacensībās kur tiek noteikts uzvarētājs apsalūtajā vērtējumā punkti tie skaitīti pēc Glossbrennera koeficentu tabulas. Tikai savas kategorijas uzvarētāji cīnās par šo titulu.
 7. Nacionālās izlases dalībnieks Pasaules čempionātā un nacionālajos čempionātos svēršanās laikā uzrāda WPC attiecīgās valsts spēkā esošu biedra karti un dalībnieka kartiņu.
 8. Pasaules čempionāta ietvaros lai noteiktu stiprāko veterānu nacionālo izlasi kopvērtējuma punktu skaitīšanai tiek pielaisti 10 labākie sportisti veterāni no vienas valsts izlases, kā arī nedrīkst būt vairāk kā trīs dalībnieki no vienas valsts vienā vecuma grupā un vienā svara kategorijā.

KOSTĪMS UN EKIPĒJUMS

 1. Triko

Triko var būt kārtains, kā arī no jebkura biezuma materiāla. Bet kopumā tam ir jābūt viengabala visā tā garumā. Plecu lentām ir jābūt uz pleciem vingrinājuma izpildīšanas laikā. Triko var būt vienkrāsains vai krāsains, jebkuras krāsas. Triko bikses tara nedrīkst būt garāka par augšstilba vidu (attālums no kājstarpes līdz ceļa bļodiņas augšpusei). Sievietes drīkst vilkt viendaļīgu triko ar piedurknēm un īsi apgrieztām bikšu starām (peldkostīma veida) triko sacensībās ir aizliegti, aizliegts vilkt vairāk kā par vienu triko.

 1. T – krekls, spiešanas krekls, noturošais krekls

Zem triko atļauts vilkt vienu T – kreklu, spiešanas kreklu vai erektoru (noturošo kreklu). Kreklam ir jābūt atsevišķam apģērba gabalam, kurš ir izgatavots no poliestera vai džinsa auduma. Cita auduma krekli ir aizliegti. Spiešanas krekls var būt daudzkārtains līdz 2 kārtām, bet kopumā tam ir jābūt atsevišķam apģērba gabalam. Atļauta spiešanas krekla minimāla šuvju šūšana, tik lielā apmērā lai šuves nedotu papildus efektu vai priekšrocības sportistam, kā arī ir aizliegts mainīt krekla dizainu. Kreklam ir jābūt rūpnīcas ražotāja apkakles zonai, kura nedrīkst būt pārlieku atvērta vai brīva. Kreklam ir jābūt aiztaisītam ar klipšiem, papildus materiāla piešūšana kreklam lai nosegtu muguru ir aizliegta. Krekla piedurknes drīkst būt līdz elkonim to nenosedzot. Krekls drīkst būt vienkrāsains vai krāsains, kategoriski aizliegti cieņu, godu vai sacensību garu aizskaroši uzraksti uz krekla.

 1. Šorti

Zem triko atļauts vilkt šortus ar noteikumu, ka bikšu stara nav garāka par triko bikšu staru. Šortu vidus līnija nedrīkst sniegties augstāk par sportista vidukli. Šortiem ir jābūt vienam apģērba gabalam. Šorti var būt no vairākām kārtām un no jebkura biezuma materiāla. Atļauts izmantot saturošos šortus. Zem triko atļauts vilkt tikai vienus šortus.

 1. Zeķes

Atļauts izmantot zeķes. Zeķes drīkst būt tik garas lai tās neskartos pie ceļu saitēm vai triko. Zeķubikšu, getru vai saišu izmantošana kāju aptīšanai ir aizliegta.

 1. Īpašs viedoklis

Sievietēm ir atļauts vilkt papildus aizsarg šortus. Atļauts izmantot krūšturi ja viņš nedod papildus priekšrocības sportistei. Sievietes drīkst izmantot personīgās sieviešu higiēnas lietas.

 1. Josta

Sportists drīkst izmantot jostu. Josta ir jāvelk pa virsu triko.

Materiāli un konstrukcijas:

A)      Josta tiek izgatavota no ādas, vinila vai cita piemērota materiāla, kurš nav pakļauts stiepšanai no viena vai vairākām kārtām savstarpēji salīmētām vai sašutām. Aizliegtas jebkāda veida dzelzs starplikas ievietotas jostā.

B)      Jostai nedrīkst būt papildus polsterējums, stiprinājumi un atbalsti no jebkāda cita materiāla siksnas iekšpusē vai ārpusē.

C)      Sprādze un kniedes ir vienīgās cita materiāla detaļas jostā. Sprādzei ir jābūt piekniedētai vai piešūtai vienā jostas galā.

D)     Cilpa jostas aizbāšanai ir jābūt piestiprinātai sprādzes tuvumā. Tai ir jābūt piešūtai vai piekniedētai.

E)      Jostas iekšpusē drīkst ierakstīt atlēta vārdu uzvārdu un valsti, kuru atlēts pārstāv.

F)      Jostai var būt sprādze ar diviem vai vienu zobu, kā arī ir atļauts izmantot speciālas karabīnes.

 1. Izmēri

A)     Jostas platums maksimums 10 cm

B)      Jostas biezums maksimums 13 mm

 1. Apavi

Vingrinājumu izpildes laikā sportistam ir jābūt uzvilktiem apaviem. Aizliegts izmantot apavus ar dzelzs uzlikām vai durkļiem.

 1. Saites

Atļauts izmantot saites, kuras ir rūpnieciski ražotas un kuras sastāv no vienas kārtas. Poliestera, kokvilnas vai to kombinācijas un medicīniskā krepa. Gumijas vai gumijas aizvietotāju saites ir aizliegtas izņemot elkoņu saites, kuru specifika ir aprakstīta zemāk.

Drīkst lietot sekojošas saites:

Roku locītavām:

drīkst lietot saites ne garākas par 1 metru, platumā 8 cm. Alternatīvā var izmantot speciālus roku locītavu uzmavas. Ne platākas par 10 cm. Kombinācija no saitēm un uzmavas ir aizliegta. Saitēm var būt piestiprināta cilpa un klipsis kā papildus drošības līdzeklis. Saites uztīšana plauktas virzienā ne vairāk kā 2 cm, elkoņa virzienā ne vairāk kā 10 cm no rokas locītavas. Kopējais saites

uztinums ne vairāk kā 12 cm.

Ceļu locītavas:

Atļauts izmantot saites, kuru garums nepārsniedz 2.5 m un platums 8 cm. Alternatīvā drīkst izmantot ceļu sargus, kuru garums nepārsniedz 20 cm. Saišu un ceļu sargu kombinācija ir aizliegta. Saites tinums uz ceļiem nedrīkst būt platāks par 30 cm, 15 cm uz augšu un 15 cm uz leju. Saites nedrīkst pieskarties triko vai zeķēm.

Elkoņi:

Atļauts izmantot elkoņu saites vai uzlikas tikai izpildot pietupienus un vilci. Guļus spiešanā saites vai uzlikas izmantot ir aizliegts. Drīkst izmantot gumijotas elkoņu uzlikas vai elastīgo saiti. Saites garums nedrīkst pārsniegt 1 m. Uzlikas garums nedrīkst būt garāks kā 30 cm.

Saites var būt sašūtas viena pie otras gals pie gala, aizliegts sašūt vienu otrai virsū.

 1. Plāksteri

A)     Uz īkšķa drīkst uztīt divas kārtas leikoplastu. Aizliegts izmantot medicīnisko lentu vai tās analogu bez tiesnešu oficiālas atļaujas vai WPC oficiālā pārstāvja atļaujas. Medicīniskā lenta nedrīkst palīdzēt atlētam izpildīt vingrinājumu.

B)      Ar tiesnešu atļauju sacensību oficiālais ārsts drīkst uzlikt sportistam medicīnisko lentu traumētajai vietai. Analogās medicīnas saites drīkst izmantot plaukstas traumas gadījumā, bet nekādā gadījumā plāksteri nedrīkst pāriet uz priekšdelma iekšējo pusi.

 1. Kopējās prasības

A)     Kategoriski aizliegts izmantot eļļas, smēres vai citas ziedes uz ķermeņa, ekipējuma vai inventāra vingrinājuma izpildīšanas laikā. Šis liegums neattiecas uz smērēm, kuras tiek izmantotas terapeitiskos nolūkos. Tomēr terapeitiskās ziedes nedrīkst būt redzamas vingrinājumu izpildes laikā. Atļauts izmantot bērnu pūderi, talku, kanifoliju, un magnēziju. Atļauts izmantot izsmidzināmo līmi pašam atlētam nevis attiecībā pret vingrinājuma inventāru.

B)      Aizliegts izmantot jebkāda veida vielas lai papildus noteikumos atļautajam apstrādātu stieni, solu vai statīvus.

C)      Sportista ekipējumam jābūt tīram un atbilstošam ētiskajām normām. Ja sportists neievēro šo nosacījumu ar tiesnešu lēmumu sportists var tikt atstādināts no turpmākajiem piegājieniem.

D)     Tiesneši ir tiesīgi ierobežot sportista psihostimulāciju vai aizliegt turpmāku piegājienu izpildi ja tā viņuprāt pārkāpj ētikas normas. (Lamāšanās, sitieni pa priekšmetiem utt).

EKIPĒJUMA PĀRBAUDE

 1. Ne vienās sacensībās nav paredzēta oficiāla triko un personīgā ekipējuma pārbaude.
 2. Augstāk minēto noteikumu ievērošana un atbildība par normu pārkāpšanu attiecībā pret triko un personīgo ekipējumu sacensību vingrinājuma izpildes laikā gulstas uz sportista pleciem.
 3. Atļauta ekipējuma pārbaude pēc sportista lūguma, ja sportistam ir šaubas par ekipējuma atbilstību normatīviem. Šos jautājumus izskata svēršanās laikā griežoties pie tiesneša, kurš ir norīkots veikt svēršanas procesu, bet ne pie tiesneša, kurš tieši veic svēršanu. Ekipējuma pārbaudi tiesneši var veikt jebkurā vietā un jebkurā laikā līdz sacensību plūsmas sākumam. Ja tiesneši šaubās lēmuma pieņemšanā galavārds ir sacensību žūrijas pārstāvim.
 4. Atļautas tādas lietas kā galvas apseja, zobu ieliktnis, juvelieru izstrādājumi, pulkstenis, brilles un sieviešu higiēnas preces. Cepures, bandanas un galvas apsejas kuras galvu nosedz pilnībā sacensību laikā izpildot piegājienu ir aizliegtas.
 5. Jebkura veida ekipējums, kurš neatbilst higiēnas normām vai uz kura ir necenzēti vai aizskaroši uzraksti var tikt nepielaisti sacensību vingrinājuma izpildei.
 6. Gadījumā ja sportists iziet izpildīt vingrinājumu ar ekipējuma daļu, kura neatbilst prasībām piegājiens netiek ieskaitīts, vai sportists tiek diskvalificēts. Ja tiesneši vai žūrijas locekļi konstatē ekipējuma neatbilstību sportistam pirms iziešanas uz piegājienu viņi pieprasa sportistam savest kārtībā ekipējumu atbilstoši prasībām.
 7. Ja tiesnešiem rodas pamatotas šaubas par sportista ekipējuma atbilstību normām viņiem ir tiesības veikt ekipējuma pārbaudi pirms un pēc piegājiena.
 8. Jebkurš sportists, kurš ir uzstādījis Pasaules rekordu tiek vizuāli pārbaudīt (vai ekipējums atbilst prasībām), ja rodas šaubas ekipējumu atsevišķā telpā pārbauda trīs tiesneši vai pilnvarotās personas, katra dzimuma pārstāvi pārbauda atbilstoša dzimuma tiesnesis. Lēmums tiek mutiski paziņots sacensību tehniskajam direktoram, sekretāram un diktoram.

POWERLIFTINGA VINGRINĀJUMI UN TO IZPILDES NOTEIKUMI

 1. Pēc stieņa nocelšanas no statīva sportists nepieciešamības gadījumā veic soli atpakaļ uz priekšu vai paliek uz vietas ja pietupieni tiek veikti no statīva Monolifts. Stienim ir jāatrodas ne zemāk kā trīs centimetri uz leju no trapeces muskuļa lejas daļas, pirksti pilnībā aptver stieni. Stienis uz muguras ir perfekti horizontāli, kājas uz sacensību paaugstinājuma. Kājas ir pilnīgi iztaisnotas ceļos.
 2. Šajā pozīcijā sportists gaida galvenā tiesneša komandu. Komanda tiks dota tad kad sportists būs pareizi nostājies un nekustīgs. Galvenā tiesneša signāls sastāv no rokas kustības no augšas uz leju un mutiskas komandas ,, Squat ,,.
 3. Pēc galvenā tiesneša komandas sportists veic pietupienu tik dziļi lai gurna augšējā puse atrastos zemāk par ceļgala augšējo pusi.
 4. Sportistam ir patstāvīgi jāpieceļas ar stieni līdz tam, kamēr kājas ceļos ir pilnībā iztaisnotas, pēc piecelšanās sportistam ir jāpaliek nekustīgam līdz galvenā tiesneša komandai nolikt stieni. Tiek pieļauta apstāšanās vingrinājuma izpildes laikā ir atļauta, aizliegta kustība uz leju vai dubulta kustība pietupiena lejasdaļā.
 5. Galvenā tiesneša komanda nolikt stieni pēc veiksmīga vai neveiksmīga piegājiena, sastāv no rokas kustības uz sevi un mutiskas komandas ,, Rack ,,.
 6. Sportistam ir jābūt ar seju pret galveno tiesnesi stāvot uz sacensību platformas.
 7. Pietupiena laikā sportistam ir aizliegts pieskarties diskiem, tomēr turot stieni ir atļauts pieskarties stieņa uzlikas iekšējai malai.
 8. Pietupienu laikā uz platformas drīkst atrasties ne vairāk par pieciem un ne mazāk par trijiem asistentiem.
 9. Asistenti drīkst palīdzēt nocelt stieni no statīviem, bet tiklīdz stienis ir noņemts sportistam pašam ir jāieņem starta stāvoklis. Asistentu palīdzība tanī brīdī ir aizliegta. Asistentiem ir tiesības palīdzēt noturēt kontroli pār stieni ja acīm redzama paklupšana vai līdzsvara zaudēšana.
 10. Sportists saņem tikai vienu signālu vingrinājuma sākšanai.
 11. Sportistam ir tiesības uz papildus piegājienu ja piegājiens nav izdevies asistentu vainas dēļ.

IEMESLI KURI NEIESKAITA PIEGĀJIENU KĀ VEIKSMĪGU

 1. Galvenā tiesneša komandu neievērošana.
 2. Dubulta kustība vai dubults mēģinājums piecelties no pietupiena.
 3. Gadījumos kad sportists neiztaisno kājas ceļu locītavās uzsākot vai beidzot vingrinājumu.
 4. Jebkura kājas kustība uz priekšu vai atpakaļ, kuru var traktēt kā soli.
 5. Gadījumā ja pietupiena leņķis nav pietiekami dziļš.
 6. Jebkāda kāju pārlikšana pēc tiesneša komandas uzsākt pietupienu.
 7. Gadījumos kad stienim vingrinājuma laikā pieskaras asistenti.
 8. Gadījumos kad kājām pieskaras elkoņi vai pleci.
 9. Gadījumā ja sportist neveiksmīgi novieto stieni uz statīviem pēc komandas ,, Rack ,,.
 10. Jebkura stieņa nomešanas gadījumā uz sacensību platformas.

STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS

 1. Sacensību spiešanas solam jābūt novietotam ar galvgali pret tiesnesi.
 2. Sportistam jāguļ uz sola ar pleciem un gurniem pieskaroties pie sola. Gurniem ir aizliegts atrauties no sola vingrinājuma izpildes laikā. Kurpju zolei iz pilnībā vai daļēji jāsaskaras ar sacensību platformu. Galvas pozīcija paliek pēc sportista ieskatiem uz sola vai pacelta no tā.
 3. Jebkura auguma sportists drīkst izmantot kāju paliktņus stabilai pēdas saskarei ar grīdu. Izvēloties paliktņus sportista kājām jābūt pilnā kontaktā ar tiem, paliktņu izmērs nedrīkst pārsniegt 45X 45 cm.
 4. Uz sacensību platformas ir jābūt ne vairāk par četriem un nemazāk par diviem asistentiem. Sportistam ir tiesības palūgt asistentu vai personīgo asistentu noņemt stieni no statīva izpildot piegājienu. Piegājiena laikā tikai oficiālie asistenti drīkst atrasties uz platformas. Stieni asistents pasniedz sportistam taisnās rokās, bet nevis uz krūtīm. Personīgais vai oficiālais asistents pēc stieņa padošanas nekavējoties pamet platformu lai atbrīvotu telpu starp tiesnesi un sportistu. Ja asistents nekavējoties nepamet telpu starp sportistu un galveno tiesnesi, kā rezultātā galvenais tiesnesis nespēj veikt savus pienākumus piegājiens var tikt neieskaitīts.
 5. Attālums starp rokām satvertam stienim nedrīkst pārsniegt 81 cm. Lai tiktu ievērots šis nosacījums stienim ir jābūt attiecīgi marķētam vai tanīs vietās līdz kurām ir atļauts tvēriens jābūt uztītai lentai. Ja sportista tvēriens ir nestandarta par to pirms piegājiena jābrīdina galvenais tiesnesis (stienis netiek satverts proporcionāli, viena roka ir aiz svītras otra pirms svītras), galvenajam tiesnesim ir jāpārbauda tvēriena platums. Ja tiesnesis netiek brīdināts līdz brīdim kad sportists iziet uz platformu visu mērīšanu un skaidrošanu iekļauj piegājienam atvēlētajā laika posmā. Sportistiem ir atļauts stieni satvert ačgārnā tvērienā.
 6. Pēc stieņa nocelšanas taisnās rokās sportists stieni nolaiž uz krūtīm un gaida galvenā tiesneša komandu sākt vingrinājumu.
 7. Signāls sastāv no skaidri dzirdamas mutiskas galvenā tiesneša komandas ,, Press ,,. Signāls tiek dots momentāli pēc stieņa pilnas apstāšanā uz sportista krūtīm.
 8. Sportistam tiek dota tikai viena komanda izpildīt vingrinājumu.
 9. Pēc signāla sportists spiež stieni taisni uz augšu. Stienis nedrīkst iegrimt krūtīs vai kustēties uz leju veicot dubultu kustību. Sportistam stienis jāizspiež taisnās rokās un jānotur nekustīgs. Pēc stieņa fiksācijas galvenais tiesnesis dod mutisku komandu nolikt stieni. Komanda sastāv no mutiska signāla ,, Rack ,,. Stienis vingrinājuma laikā drīkst apstāties, bet nedrīkst kustēties uz leju.

IEMESLI KURU DĒĻ NETIEK IESKAITĪTS PIEGĀJIENS SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ GUĻUS

 1. Gadījumos ja sportists neievēro galvenā tiesneša signālus uzsākot vai nobeidzot vingrinājumu.
 2. Jebkura sākotnējā ķermeņa pozīcijas maiņa uzsākot vingrinājumu, gurnu atraušana no sola, rokas pārslīdēšana pa stieni, pārlieka kājas kustība pa platformu, pēdas pozīcijas izmaiņa pret grīdu ņemot vērā sākotnējo pozīciju laikā starp galvenā tiesneša komandām vingrinājuma izpildes laikā.
 3. Stieņa atsišana pret krūtīm.
 4. Stieņa kustība uz leju krūtīs pēc tiesneša signāla saņemšanas.
 5. Jebkura izteikta vienas rokas neiztaisnošanās attiecībā pret otru roku.
 6. Jebkura stieņa kustība uz leju pēc komandas,, Press ,,.
 7. Gadījumos ja starp signāliem vingrinājuma izpildes laikā stienim pieskaras asistenti.
 8. Gadījumos ja sportists ar kājām pieskaras jebkurai sola detaļai. Gadījumā ja sportists mērķtiecīgi ar nodomu sev palīdzēt pieskaras ar stieni spiešanas statīvam.
 9. Gadījumos ja sportists nebrīdina savu personīgo asistentu pēc stieņa padošanas taisnās rokās nekavējoties pamest platformu. Asistents nedrīkst atgriezties uz platformas veiksmīga vai neveiksmīga piegājiena rezultātā. Asistentam nekavējoties jāpamet platforma lai netraucētu galvenā tiesneša redzes, lokam. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā sportists var būt diskvalificēts vai var tikt neieskaitīts tekošais, piegājiens.

STIEŅA VILCE

 1. Stienim jāatrodas horizontāli sportistam priekšā. Stienis tiek paņemts vienādā vai abpusējā tvērienā un tiek celts uz augšu, kamēr sportists pilnībā iztaisno ķermeni un kājas. Aizliegta stieņa dubulta kustība.
 2. Sportistam jāstāv ar seju pret tiesnesi.
 3. Izvelkot stieni līdz gala pozīcijai ceļu locītavām ir jābūt iztaisnotām un ķermenim jāstāv pilnīgi vertikāli.
 4. Tiesneša signāls sastāv no mutiskas komandas ,, Down ,, un rokas kustības no augšas uz leju. Signāls netiks dots tik ilgi, kamēr sportists neiztaisnosies un nestāvēs pilnīgi nekustīgi.
 5. Jebkura stieņa atraušana no grīdas tiek uzskatīta par piegājienu.

IEMESLI KURU DĒĻ NETIEK IESKAITĪTS PIEGĀJIENS

 1. Jebkura stieņa kustība uz leju, iekams stienis ir sasniedzis fināla stāvokli.
 2. Gadījumos kad ķermenis nav iztaisnojies vertikāli vingrinājuma beigu pozīcijā.
 3. Gadījumos ja kāju ceļu locītavas nav iztaisnotas līdz galam.
 4. Gadījumos kad stienis apstājas vai tiek noturēts uz gurniem.
 5. Gadījumos kad tiek sperts solis uz priekšu vai atpakaļ, atļauta tikai horizontāla pēdas kustība vai kustība no pirkstgala uz papēdi un otrādi.
 6. Gadījumos kad stienis tiek nolaists uz grīdas nesagaidot galvenā tiesneša komandu.
 7. Gadījumos ja stienis pēc fināla pozīcijas ieņemšanas tiek izlaists no rokām to nekontrolējos(nometot).