Kombinēts spiešanas un pietupienu sols. Cena 450 Ls bez PVN. Pasta izdevumi cenā nav iekļauti. Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu capsraivo@inbox.lv vai pa tālruni +371 26430927.

Combined bench press rack, also suitible for squats. Price 650 Eur without taxes. Shipping is not included into the price. For details write to capsraivo@inbox.lv or call +371 26430927.