Š.g. 21. jūlijā notiks sporta veidu festivāls, kultūras namā “Zelta Druva”, Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā. LV-3732.