Sveicieni visiem 2016. gada sezonas sākumā!
20.03.2016 mēs Jūs visus gaidīsim Rīgas Zolitūdes Ģimnāzijā, Ruses ielā 22, Rīgā, kur notiks WPC kausa 1. posms svara stieņa spiešanā guļus.
Sacensību laikā darbosies skolas kafeinīca kur jūs visi tiksiet laipni gaidīti brokastīs un pusdienās, kafeinīcas darba laiks no 10:00 līdz 17:00.

Sportistiem atgādinām ka pirms svēršanās būs jāiegādājas 2016. gada licence.
Licences ir sekojošas
Vienreizējā licence, dalībai vienās sacensībās 5 eiro (licences kartiņa netiek izsniegta, SMK, SM, SKSM, ELITE apliecība ir maksas 5 eiro)
Gada licence 7 līdz 16 gadi 10 eiro (licences kartiņa tiek izsniegta, iekļauts bezmaksas SMK, SM, SKSM, ELITE apliecības izsniegšana)
Gada licence no 16 un vecāki 20 eiro (licences kartiņas tiek izsniegta, iekļauts bezmaksas SMK, SM, SKSM, ELITE apliecības izsniegšana)
Jaunie noteikumi nepilngadīgajiem.
Katram nepilngadīgajam ir svēršanās laikā jāiesniedz tiesnešu komisijai vecāku vai oficiālu aizbildņu parakstīta atļauja piedalīties sacensībās. Kā arī komandas trenerim vai pārstāvim ierodoties uz svēršanos ir jāiesniedz parakstīts, pilns komandas sportistu saraksts kurā ir sekojoša informācija
1. Vārds Uzvārds
2. Personas kods
3. Personas paraksts
Zem saraksta apakšā:
4. Trenera Vārds Uzvārds
5. Personas kods
4. Trenera vai pārstāvja paraksts
(Treneris vai komandas pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par katru pārstāvēto sportistu, un nes atbildību gadījumos kad sportista vai trenera, pārstāvja darbības vai bezdarbības rezultātā sportists ir traumējies, vai sportista, trenera, vai komandas darbības vai bezdarbības rezultātā, trešajām personām ir radušies zaudējumi).

KA ARĪ VISIEM ATGĀDINĀM PAR EKIPĒJUMU !!!!